Randaberg dyrepensjonat

Bestilling

Vilkår og Betingelser for opphold ved Randaberg Dyrepensjonat

Det er viktig at du leser nøye gjennom dyrepensjonatet betingelser før bestilling av oppholdet. Har du spørsmål som gjelder disse betingelsene, eller andre forhold ved dyrepensjonatet, kan du ta kontakt med oss på epost.

Ved innsending av bestillingskjema aksepteres betingelsene.

1. Partene

Selger er

Randaberg Dyrepensjonat
Adresse: Bøveien 36, 4070 Randaberg
Telefonnummer: + 47 997 92 572
Organisasjonsnummer: 969372274 

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Priser

Prisen på oppholdet gjelder fra og med bekreftet innleveringsdag til og med bekreftet utleveringsdag. Prisene gjelder per påbegynte døgn. Døgnberegning gjelder i 24 timer fra levering til henting, og inkluderer mat og stell av kundens hund/katt.

Hundefôr inngår i prisen. Det gis ikke avslag i pris dersom kjøper velger å medbringe eget fôr. Døgnprisen inkluderer tilrettelegging for aktivisering, lek, mat og mva.

3. Betaling

Oppholdet betales i sin helhet av kjøper ved henting. Betaling foregår med kontanter eller bankkort (ikke kredittkort). Selger praktiserer forhåndsbetaling i enkelte tilfeller.

4. Åpningstider

Åpningstider for henting og levering: Morgen fra 09:00 – 11:00, ettermiddag fra 16:00 – 18:00. Ingen ut/inn-levering på følgende dager: Skjærtorsdag, Langfredag, 1 påskedag, 17 mai, 24-26 desember

5. Bestilling

All bestilling skjer via selgers hjemmeside ved å fylle ut bestillingsskjemaet. Alle bestillinger vil bli bekreftet via epost. Selger forbeholder seg retten til å avvise bestillinger.

6. Endring / avbestilling

Endring eller avbestilling av bekreftet opphold bør skje skriftlig via epost på et så tidlig tidspunkt som mulig. Avbestilling, eller forkorting av bestilling må være hos selger minimum 10 dager før avtalt leveringsdato. Hvis ikke vil kjøper bli økonomisk ansvarlig for 50% av reservert periode. For alle perioder betales hele oppholdet hvis avbestillingen skjer innen 1 dag før avtalt ankomst.

7. Veterinærbehandling

Hunden/katten må være frisk, eller under kontrollert behandling av veterinær, ved opphold på Randaberg Dyrepensjonat. Dersom hunden/katten er under behandling og må medisineres under oppholdet, må dette på forhånd avklares med dyrepensjonatet. Alle medisiner må leveres tydelig merket. Selger tar ikke imot katter som må ha medisiner med mindre dette kan blandes i våtmat og at katten da spiser dette selv.

8. Hvis uhellet er ute

Hundene/kattene skal være trygge hos oss, men uhell eller situasjoner kan oppstå slik de kan hjemme. Hvis vi får mistanke om sykdom eller skade vil vi ta kontakt med veterinær som vil anbefale oss om hunden/katten bør undersøkes, eller eventuelt gi oss råd om hva vi kan gjøre selv. Vi vil på forhånd ta kontakt med eier, men vurderer vi det slik at veterinærhjelp er nødvendig, vil vi uansett ta den med til veterinær hvis vi ikke skulle oppnå kontakt med eier. Veterinærkostnader vil tilfalle kjøper. Randaberg Dyrepensjonat forskutterer en eventuell veterinærutgift som må tilbakebetales fra kjøper ved henting av hunden/katten.

9. Vaksinasjonskrav hund

Kjøper plikter å sørge for at hunden er vaksinert når den leveres til opphold ved Randaberg Dyrepensjonat. Vaksine må ikke være eldre enn ett år og hunden må være vaksinert senest 14 dager før opphold hos oss (1 uke hvis årlig vaksinering). Er du i tvil om din hund tilfredsstiller vaksinasjonskravene så kontakt din veterinær i god tid før oppholdet. Det gjøres oppmerksom på at alle kunder må fremvise gyldig vaksinasjonsattest ved levering av hunden. Dyrepensjonatet forbeholder seg retten til å avvise kunder som ikke kan fremvise gyldig vaksinasjon.

10. Kastrering katt

Alle hannkatter som skal ha opphold hos oss må være kastrerte

11. Flåttbehandling hund

Hunden bør være tilstrekkelig beskyttet mot flått i flåttsesongen.

12. Nylig opphold i utlandet

Dersom katten/hunden nylig har vært i utlandet må dette opplyses om for at vi skal kunne gjøre en vurdering av situasjonen.

13. Dødsfall

Når ditt/dine kjæledyr er her hos oss kan uønskede og triste hendelser skje, som at dyret dør. Det nytter ikke hvor vi er hvis tiden er inne, og vi syntes det er like fælt som deg. Vi har drevet i over 20 år og har hatt dødsfall som har inntruffet her på både hund og katt. Men i løpet av disse 20 årene har dødsårsaken etter obduksjon aldri vært noe pensjonatet har blitt klandret for ifølge veterinær og rapportering, som vi alltid har betalt for.

Vi endrer nå litt på praksisen ang obdusering. Hvis du ønsker obduksjon/kremering, må du selv betale 50 % av utgiftene. Vi er sikre i vår sak og behandler dyr med respekt, så obdusering kan ikke forsette å være en standard da utgifter for en katt er på minst 8000 kr. Det dobbelte hvis den må sendes til Oslo.

Noen dyr er svake, noen med medfødte hjertefeil etc og når tiden er inne for dyret, er det dessverre lite som kan gjøres. Det er livets gang samme hvor du er, om det er på vårt pensjonatet eller hjemme hos deg selv. Sist oppdatert 25.08.2021 Randaberg Dyrepensjonat forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte betingelsene og vilkårene.