Randaberg dyrepensjonat

Bestilling

Vilkår og Betingelser for opphold ved Randaberg Dyrepensjonat

Det er viktig at du leser nøye gjennom dyrepensjonatet betingelser før bestilling av oppholdet. Har du spørsmål som gjelder disse betingelsene, eller andre forhold ved dyrepensjonatet, kan du ta kontakt med oss på epost.

Ved innsending av bestillingskjema aksepteres betingelsene.

1. Priser

Prisen på oppholdet gjelder fra og med bekreftet innleveringsdag til og med bekreftet utleveringsdag. Prisene gjelder per påbegynte døgn. Døgnberegning gjelder i 24 timer fra levering til henting, og inkluderer mat og stell av din hund/katt.

Hundefôr inngår i prisen. Det gis ikke avslag i pris dersom man velger å medbringe eget fôr. Døgnprisen inkluderer tilrettelegging for aktivisering, lek, mat og mva.

2. Betaling

Oppholdet betales i sin helhet ved henting. Betaling foregår med kontanter eller bankkort (ikke kredittkort). Vi praktiserer forhåndsbetaling i enkelte tilfeller.

3. Åpningstider

Åpningstider for henting og levering: Morgen fra 09:00 – 11:00, ettermiddag fra 16:00 – 18:00. Ingen ut/inn-levering på følgende dager: Skjærtorsdag, Langfredag, 1 påskedag, 17 mai, 24-26 desember

4. Bestilling

All bestilling skjer via vår hjemmeside ved å fylle ut bestillingsskjemaet. Alle bestillinger vil bli bekreftet via epost. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger.

5. Endring / avbestilling

Endring eller avbestilling av bekreftet opphold bør skje skriftlig via epost på et så tidlig tidspunkt som mulig. Avbestilling, eller forkorting av bestilling må være hos oss minimum 10 dager før avtalt leveringsdato. Hvis ikke vil du bli økonomisk ansvarlig for 50% av reservert periode. For alle perioder betales hele oppholdet hvis avbestillingen skjer innen 1 dag før avtalt ankomst.

6. Veterinærbehandling

Hunden/katten må være frisk, eller under kontrollert behandling av veterinær, ved opphold på Randaberg Dyrepensjonat. Dersom hunden/katten er under behandling og må medisineres under oppholdet, må dette på forhånd avklares med dyrepensjonatet. Alle medisiner må leveres tydelig merket. Vi tar ikke imot katter som må ha medisiner med mindre dette kan blandes i våtmat og at katten da spiser dette selv.

7. Hvis uhellet er ute

Hundene/kattene skal være trygge hos oss, men uhell eller situasjoner kan oppstå slik de kan hjemme. Hvis vi får mistanke om sykdom eller skade vil vi ta kontakt med veterinær som vil anbefale oss om hunden/katten bør undersøkes, eller eventuelt gi oss råd om hva vi kan gjøre selv. Vi vil på forhånd ta kontakt med eier, men vurderer vi det slik at veterinærhjelp er nødvendig, vil vi uansett ta den med til veterinær hvis vi ikke skulle oppnå kontakt med eier. Veterinærkostnader vil tilfalle eier. Randaberg Dyrepensjonat forskutterer en eventuell veterinærutgift som må tilbakebetales fra eier ved henting av hunden/katten.

8. Vaksinasjonskrav hund

Hundeeier plikter å sørge for at hunden er vaksinert når den leveres til opphold ved Randaberg Dyrepensjonat. Vaksine må ikke være eldre enn ett år og hunden må være vaksinert senest 14 dager før opphold hos oss (1 uke hvis årlig vaksinering). Er du i tvil om din hund tilfredsstiller vaksinasjonskravene så kontakt din veterinær i god tid før oppholdet. Det gjøres oppmerksom på at alle kunder må fremvise gyldig vaksinasjonsattest ved levering av hunden. Dyrepensjonatet forbeholder seg retten til å avvise kunder som ikke kan fremvise gyldig vaksinasjon.

9. Kastrering katt

Alle hannkatter som skal ha opphold hos oss må være kastrerte

10. Flåttbehandling hund

Hunden bør være tilstrekkelig beskyttet mot flått i flåttsesongen.

11. Nylig opphold i utlandet

Dersom katten/hunden nylig har vært i utlandet må dette opplyses om for at vi skal kunne gjøre en vurdering av situasjonen.


Sist oppdatert 08.09.2020 Randaberg Dyrepensjonat forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte betingelsene og vilkårene.