Randaberg dyrepensjonat

Priser

Priser

Du kan betale med kontanter eller bankkort (ikke kredittkort). Forskuddsbetaling kan kreves i enkelte tilfeller. 


Priser for hund

Pr. påbegynte døgn for 1 hund

Pr. påbegynte døgn for 2 hunder

Minstepris, opphold 1 hund for èn dag

Dagbesøk, faste brukere

Dagbesøk, tilfeldige brukere

350 kr2

550 kr

500 kr

150 kr

200 kr

Døgnberegning gjelder i 24 timer fra levering til henting, og inkluderer mat og stell av din hund. Har du mer enn to hunder ta kontakt for pris. Døgnprisen regnes utifra leveringstidspunkt. Ønsker du å medbringe eget fôr kan dette tas med uten prisreduksjon.Priser for katt

Pr. påbegynte døgn for 1 katt

Pr. påbegynte døgn for 2 katter (samme eier)

250 kr pr døgn

350 kr pr døgn

Døgnberegning gjelder i 24 timer fra levering til henting. Dette inkluderer fôr og kattesand.  Har du mer enn to katter ta kontakt for pris. Døgnprisen regnes utifra leveringstidspunkt. Ønsker du å medbringe eget fôr kan dette tas med uten prisreduksjon.