Randaberg dyrepensjonat

Hund

Hund

Randaberg Dyrepensjonat er et offentlig godkjent dyrepensjonat for hund og katt. Vi ønsker å gi hunden din et trivelig opphold med gode erfaringer mens den er hos oss. Sosialisering og trygghet er viktig for å bygge tillit til andre hunder, og det er noe vi legger stor vekt på.

Om oppholdet

Alle kunder må fylle ut registreringskort hos oss før hunden tas inn i pensjonatet. Registreringskortet inneholder opplysninger om eier og hund. Din hund vil deretter bli plassert i en av pensjonatet garder. Størrelsen på din hund avgjør hvor vi plasserer den, stor hund = større plass. Regler om gulvareal etter størrelse ivaretas. Husk å ta med vaksinasjonskort ved levering!

Inneplassen har direkte tilgang til uteplassen via en luke i veggen. Inneplassen benyttes hovedsaklig ved måltider og soving, mens uteplassen er oppholdssted om dagen. På dagen kan hundene enten være i uteplassen sin eller de kan være ute i de store luftegårdene der de kan få springe og leke med andre. Vi foretrekker å ha hundene i de store luftegårdene, da de får brukt masse energi og får god sosialisering.

Det er hundene selv som setter begrensningene for hva vi kan gjøre og hvor langt vi kan strekke oss i forhold til lydnivået. Dersom en hund står ute og bjeffer hele dagen, vil den bli plassert i en garde hvor den er mindre hørbar, slik at hensyn til naboer blir ivaretatt. Noen hunder har problemer med å omgås andre hunder, og kan ikke nødvendigvis plasseres med de andre hundene i de store luftegardene.

I høysesonger som sommerferie/jul/påske osv vil vi måtte prioritere hvilke hunder vi tar inn. Kastrerte hunder vil da prioriteres fremfor ikke kastrerte da de lettere omgås andre og gir mindre konflikter. Jeg mener at det din hund trenger er gode erfaringer med andre hunder, ikke juling eller bank av dominerende hannhunder. Jeg gjør det jeg kan for å ivareta at det blir slik.

Jeg praktiserer god hygiene, godt stell og kvalitetsfòr til middag.

Mvh Bjørn Egil Nygård